Consument

U bent verzekerd bij een eigen tussenpersoon en krijgt polissen van Connect. Ons logo komt u bekend voor maar waar staat dat nu precies voor?

Connect is een gevolmachtigd agent

Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar ook doet. Hij draagt alleen geen financiële risico’s, die dragen de volmachtgevers. Dat is wettelijk zo geregeld.

Voordelen voor u als verzekerde

Het werken met een gevolmachtigd agent biedt tal van voordelen. Hij behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van de verzekeraar. Dat is sneller en efficiënter. De gevolmachtigde kan zelfstandig optreden voor meerdere verzekeraars. Hij is niet verplicht om polissen te sluiten voor welke partij dan ook. Hij werkt dus volkomen onafhankelijk. U loopt daarbij geen enkel risico: verzekeraars zijn gebonden aan wat de gevolmachtigd agent met u en ons heeft afgesproken. Ook een schade regelt de gevolmachtigd agent allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

Maatwerk

Of het nu gaat om een verzekeren van een auto, een woonhuis of fabriekscomplex, Connect is als gevolmachtigd agent een professional die de juiste verzekeringspolis kan leveren. Hij kan u naast de standaard producten van verzekeraars ook maatwerk leveren in de vorm van een eigen volmachtproduct, het ‘huismerk’. Hij kan ook zelf de prijs of voorwaarden van een verzekeringspolis zelf aanpassen.

Contracttermijnen

Connect Assuradeuren BV conformeert zich aan de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contracttermijnen van het Verbond van Verzekeraars voor zowel particuliere- als voor zakelijke verzekeringen. Dit houdt in dat de duur van een verzekering is gemaximeerd op één jaar voor particuliere verzekeringen en op drie jaar voor zakelijke verzekeringen, tenzij er expliciet iets anders is afgesproken tussen Connect Assuradeuren BV en de verzekerde. Na die periode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.

Is een volmachtpolis even goed als een maatschappijpolis?

Een door een gevolmachtigd agent afgegeven polis is even goed als een polis van een verzekeringsmaatschappij. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling heeft u echter maar met één partij te maken: de gevolmachtigd agent. U betaalt daar niets extra’s voor! Connect neemt de verzekeraars veel werk uit handen en daarvoor ontvangen wij een vergoeding.

Kwaliteitsgarantie

Connect Assuradeuren BV is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en ingeschreven in het Register Gevolmachtigd Agent (RGA). De NVGA hanteert eigen kwaliteitsnormen. Het RGA voorziet in het transparant vastleggen en onderhouden van het deskundigheidsniveau van de Gevolmachtigd Agent. De gevolmachtigd agent dient te voldoen aan de zware eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gesteld. Bovendien stellen verzekeraars die een volmacht verlenen extra voorwaarden aan eisen van vakbekwaamheid, integriteit en transparantie.