Schade melden

Schade melden
Als u te maken krijgt met schade of een ongeluk, neem dan direct contact op met uw adviseur. Die behartigt uw belangen en is altijd uw eerste aanspreekpunt. Ook voor al uw vragen. Hij helpt uw snel en vakkundig. Als dat niet lukt, kunt u ook met ons contact opnemen.

U kunt uw schade op de volgende manieren bij ons melden. Houd daarbij uw polisnummer en bankrekeningnummer bij de hand.

Schade aan uw auto of motor waarbij een tegenpartij betrokken is? Gebruik het volgende formulier en stuur dat ingevuld en ondertekend naar uw adviseur of naar ons..

Overige schades kunt u online melden door op de pijl hieronder te klikken. Wij zorgen er dan voor dat uw schade zo spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen.

Ook kunt u schades veilig, snel en gemakkelijk melden via de app van uw adviseur.

U heeft uw schade gemeld, en dan?

Beeldvorming
Wij vormen ons een goed beeld van uw situatie. Als het nodig is, nemen wij contact met u op voor aanvullende informatie. Lees meer over onze reactietijden.

Schadeherstel bij ingrijpende schade
Wij laten u zo snel mogelijk weten of uw schade verzekerd is en tot welk bedrag u verzekerd bent. Wij maken dan meteen afspraken met u over het vervolg. Betreft het een ingrijpende schade dan kunnen wij u voorstellen om direct een reparateur bij u langs te sturen om u te helpen deze schade op te lossen. In geval van spoed zorgen wij er voor dat er binnen twee uur noodmaatregelen worden getroffen om verdere schade te voorkomen. Bij minder dringende zaken adviseren wij u wat u alvast kunt doen.

Schadeherstel door een met ons samenwerkend herstelbedrijf
Als uw schade verzekerd is, overleggen wij met u hoe u de schade wilt laten herstellen.

Wij kunnen voor schade aan uw woonhuis of inboedel een herstelbedrijf uit ons eigen netwerk opdracht geven om uw schade te herstellen. Zij nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op om met u af te spreken wanneer zij aan de slag kunnen. Wij regelen de betaling rechtstreeks met het herstelbedrijf minus een eventueel eigen risico.

Voor autoschade werken wij samen met ABS Autoherstel en met de ASN Groep. Voor ruitschade hebben wij afspraken gemaakt met Carglass en Autotaalglas. U kunt online een afspraak maken voor reparatie door op het betreffende logo onderaan deze pagina te klikken.

Wat zijn de voordelen van herstel van autoschade door een met ons samenwerkend autoherstelbedrijf?

  • U heeft geen of een lager eigen risico bij herstel door een aangesloten herstelbedrijf;
  • Vervangend vervoer wordt 100% vergoed;
  • Uw schade wordt snel en vakkundig hersteld;
  • U heeft garantie op de herstelde schade;
  • De kosten worden door ons rechtstreeks aan het schadeherstelbedrijf betaald zodat u daar geen omkijken naar heeft.

Schade zelf (laten) herstellen
In overleg met ons kunt er ook voor kiezen om de schade zelf te (laten) herstellen. Wij bepalen de omvang van de schade op basis van uw melding. Soms kan dat aan de hand van bijvoorbeeld foto’s of facturen. Ook kan het zo zijn dat een schade-expert ter plekke de schade opneemt. Zijn de facturen correct? Dan betalen wij de schadevergoeding op basis daarvan zo snel mogelijk aan u uit. Wij verminderen hierbij de vergoeding met een eventueel eigen risico. Het kan voorkomen dat u een voorschotbetaling nodig heeft. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Expert en contra-expert
Als wij een expert inschakelen om de schade te beoordelen, dan zorgen we ervoor dat die snel contact met u opneemt. Wij werken alleen met onafhankelijke experts. De experts zijn dus niet bij ons in dienst. De onafhankelijke experts stellen het schadebedrag vast, maar ze doen geen uitspraak over de vraag of de schade gedekt is. 

U kunt zelf ook een deskundige inschakelen om het schadebedrag vast te stellen. U kunt dit meteen aangeven als u de schade meldt of als u met de door ons ingeschakelde expert heeft gesproken. De expert die u zelf inschakelt, wordt ook wel contra-expert genoemd. Beide experts gaan daarna aan de slag om de schade vast te stellen. Verschillen de experts van mening? Dan kunnen ze samen een derde expert inschakelen. De derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag, dat altijd ligt binnen de bedragen die de expert en de contra-expert hebben vastgesteld. 

Wie betaalt de kosten van de contra-expert?
In veel gevallen worden de kosten van inschakeling van een contra-expert door ons vergoed tot de kosten van inschakeling van een eigen expert. Indien de kosten van een contra expert meer bedragen dan de kosten van de eigen expert, zal het meerdere worden getoetst aan de redelijkheid.  Bij deze redelijkheid kijken we naar 2 zaken:

  • Is het noodzakelijk om een contra-expert in te schakelen? Dit is maar de vraag bij kleine en eenvoudige schades.
  • Zijn de gemaakte expertisekosten door de contra-expert redelijk?

Wilt u zeker weten of in uw geval de kosten van de contra-expert worden vergoed, neem dan vooraf even contact met ons op hierover.

Gedragscode
Elke expert moet zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties houden. Dus graag eerst even met ons overleggen. Dan weet u wie u kunt benaderen en krijgt u een goed beeld over de vergoeding.

Feedback schade afhandeling

Wij willen altijd graag weten hoe u de afhandeling van uw schade heeft ervaren. Op deze manier kunnen we onze dienstverlening verbeteren. U ontvangt daarvoor van ons een klanttevredenheidsonderzoek. Wij stellen het op prijs als u dat invult.

De toegevoegde waarde van Connect Assuradeuren voor u als verzekerde

Connect Assuradeuren BV werkt nauw samen met 26 assurantietussenpersonen. Connect is gevolmachtigd agent van 9 grote verzekeraars en mag namens die verzekeraars zelfstandig schades afwikkelen. Uiteraard dient Connect Assuradeuren daarbij wel de polisvoorwaarden in acht te nemen. Connect kan verder financieel onafhankelijk opereren en dat is een belangrijke toegevoegde waarde voor u als verzekerde. Goede en snelle service!