Veelgestelde vragen

 • Wat is een gevolmachtigd agent?

  Een gevolmachtigd agent is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar ook doet. Bijna, want hij draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld.
 • Hoe wordt u daar wijzer van?

  Het werken met een gevolmachtigd agent biedt tal van voordelen. Hij behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van de verzekeraar. Dat is sneller en efficiënter. De gevolmachtigde kan zelfstandig optreden voor meerdere verzekeraars. Hij is niet verplicht om polissen te sluiten voor welke partij dan ook. Hij werkt dus volkomen onafhankelijk. U loopt daarbij geen enkel risico: verzekeraars zijn gebonden aan wat de gevolmachtigd agent met de verzekeringnemer en de tussenpersoon heeft afgesproken. Ook een schade regelt de gevolmachtigd agent allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.
 • Levert de gevolmachtigde ook maatwerk?

  Of het nu gaat om een verzekeren van een auto of wagenpark, een woonhuis of fabrieks-complex, de gevolmachtigd agent is een professional die de juiste verzekeringspolis kan leveren. Hij kan u naast de standaard producten van verzekeraars ook maatwerk leveren in de vorm van een eigen volmachtproduct, het ‘huismerk’ van de gevolmachtigd agent. En hij kan ook de prijs of voorwaarden van een verzekeringspolis zelf aanpassen.
 • Is een gevolmachtigde even goed als een maatschappijpolis?

  Een door een gevolmachtigd agent afgegeven polis is even goed als een polis van een verzekeringsmaatschappij. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling heeft u echter maar met één partij te maken: de gevolmachtigd agent.
 • Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?

  U betaalt daarvoor niets extra’s. Gevolmachtigd agenten nemen verzekeraars veel werk uit handen. Daarvoor ontvangen zij van verzekeraars een aparte vergoeding. Aan de andere kant spaart de verzekeraar weer kosten uit omdat de gevolmachtigd agent hem het werk uit handen neemt.
 • Kan ik veilig in zee gaan met Connect Assuradeuren?

  Connect Assuradeuren BV is een gevolmachtigd agent met volmachten van tien gerenom-meerde verzekeringsmaatschappijen die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). De NVGA hanteert eigen kwaliteitsnormen. Daarnaast dient de gevolmachtigd agent te voldoen aan de zware eisen die door de Autoriteit Financiële Markten zijn gesteld. Bovendien stellen verzekeraars die een volmacht verlenen extra voorwaarden aan eisen van vakbekwaamheid, integriteit en transparantie. Het is dus volledig veilig om met deze partij in zee te gaan.
 • Hoe vrij is een tussenpersoon in haar samenwerking met Connect Assuradeuren?

  Door de samenwerking met Connect Assuradeuren kan uw tussenpersoon u via één dienstverlener de verzekeringsproducten van een groot aantal verzekeraars aanbieden evenals de huismerkpolis van Connect Assuradeuren. Uw tussenpersoon is daarbij geheel vrij in zijn keuze: hij kan u de polis aanbieden die het beste bij u past. Welk product u ook kiest, de snelheid en kwaliteit die Connect Assuradeuren biedt ligt veel hoger dan die van de vaak grote, logge en bureaucratische verzekeringsmaatschappijen. En dat is ook in uw voordeel.