Klachten

 

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Wanneer u een klacht heeft dan kunt u dat telefonisch, per email of brief aan ons kenbaar maken.
Onze gegevens zijn: Connect Assuradeuren BV, t.a.v. de Directie, Postbus 4108, 1620 HC  Hoorn.

Wanneer wij uw klacht hebben ontvangen dan ontvangt u van ons binnen 3 werkdagen  een schriftelijke ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen ontvangt u van ons een eerste inhoudelijke reactie.

Wij doen er alles aan om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan kunt u de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U dient dat te doen binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van ons heeft gekregen.


Logo KiFiD

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag 
Tel: 070-3338999 
E-mail: info@kifid.nl

Het is ook mogelijk om met uw klacht naar de burgerrechter te stappen. Wanneer u daarvoor kiest, kunt u niet meer naar het Kifid.

Zie ook de consumenteninformatie Een financiële klacht van de AFM.