Disclaimer

Op de website van Connect Assuradeuren BV is het volgende van toepassing:

Kwaliteitsgarantie

Connect Assuradeuren BV heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan! Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd. Wij besteden alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de diensten die wij aanbieden. De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Connect Assuradeuren BV doet haar best om de informatie op deze website zo volledig, zo actueel en zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Desondanks kan Connect Assuradeuren BV de volledigheid, juistheid en foutloosheid van deze informatie niet garanderen. Evenmin kan Connect Assuradeuren BV een foutloze werking van deze website garanderen.

Connect Assuradeuren BV kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website, dan wel door storingen aan de website. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Andersom kunnen websites van derden een hyperlink naar onze website bevatten.
Connect Assuradeuren BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, activiteiten en privacy aspecten van deze websites van derden waarnaar in links wordt verwezen of die verwijzen naar deze site. Connect Assuradeuren BV wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor de inhoud, activiteiten en privacyaspecten van deze websites uitdrukkelijk af.

Apps

Op het gebruik van door Connect Assuradeuren BV ontwikkelde en ter beschikking gestelde apps zijn gebruikersvoorwaarden van toepassing.

Auteursrecht

Het is niet toegestaan om op onze website vermelde informatie verder te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Connect Assuradeuren BV. Uitzondering hierop vormt ter downloading beschikbaar gestelde informatie zoals formulieren, brochures, en verzekeringsvoorwaarden, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Het gebruik van onze website

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen.

Beveiliging digitale klantmap

U kunt via een beveiligde, persoonlijke klantmap inzage in uw (polis)gegevens krijgen, wijzigingen of meldingen doen of de voortgang van uw schademelding of declaratie te volgen. U heeft hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze kunt u opvragen via uw tussenpersoon. Deze internetomgeving(en) wordt door ons naar behoren beveiligd.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst. Cookies helpen om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen en om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord te bewaren. U kunt cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te veranderen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruiksgemak van onze website en diensten beperken.

Kan ik cookies weigeren?
U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen,verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Analytics

De website van Connect Assuradeuren BV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

E-mails

Connect Assuradeuren BV geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten vanaf deze website tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Op door Connect Assuradeuren BV verzonden e-mails is onze e-maildisclaimer van toepassing die u hieronder vindt. Op uw verzekeringsovereenkomst zijn de geldende verzekeringsvoorwaarden, reglementen en protocollen van toepassing. Bij afwijking tussen gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor. Connect Assuradeuren BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

E-maildisclaimer

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als dit bericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u het bericht te retourneren en daarna direct het bericht met eventuele bijlage(n) te vernietigen. Het is niet toegestaan om een (deel van een) bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden. Aan dit bericht, inclusief de bijlagen, kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Connect Assuradeuren BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Berichten en bijlagen zijn gescand op alle virussen die bij onze virusscanners bekend zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Connect Assuradeuren BV sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending dan wel eventuele virussen.

The content of this message may contain confidential or personal information. If this message is not intended for you, we ask you to return the message and immediately destroy the message with any attachment (s). It is not permitted to reproduce, publish or distribute a (part of a) message that is not intended for you. No rights can be derived from this message, including the appendices, unless otherwise agreed in writing. Connect Assuradeuren BV accepts no liability for damage and / or costs resulting from incomplete and / or incorrect information in e-mail messages. Messages and attachments have been scanned for all viruses that are known to our virus scanners. You are responsible for checking all incoming e-mails and attachments for viruses etc. Connect Assuradeuren BV excludes any liability arising from electronic transmission or any viruses.