Tussenpersoon

De wijzigingen in wet- en regelgeving in onze branche volgen elkaar in rap tempo op. De vakbekwaamheidseisen worden steeds strenger. De zorgplicht is er bij gekomen. De nieuwe wet- en regelgeving vraagt een mentale omslag. Medewerkers moeten daarin worden getraind en opgeleid. Allemaal extra werk. Vroeger ging de tussenpersoon met zijn product naar de klant, tegenwoordig is uw advies het product.

Connect neemt u als tussenpersoon veel werk uit handen door ook als service provider voor de aangesloten kantoren op te treden. U krijgt daardoor meer tijd voor uw kerntaken, het bezoeken van uw relaties, adviseren en verkopen. Uw reputatie is essentieel. Het is raadzaam de komende jaren ieder contactmoment benutten, contact te houden met uw relaties! Door samen te werken met Connect bespaart u kosten en boekt u tijdwinst . De administratieve processen worden zoveel mogelijk gestandaardiseerd en/of gecentraliseerd. U bepaalt zelf van welke diensten u gebruik wilt maken. Connect staat als volmachtbedrijf dicht bij de klant en weet wat er leeft. Maak uw wensen kenbaar en wij kunnen er op inspelen. Benut de kracht van ons samenwerkingsverband.

Veranderen is nodig om in de branche te kunnen overleven. Connect ziet dat als een kans, niet als een bedreiging!