Marketingondersteuning

Connect biedt desgewenst ondersteuning bij marktbewerking, denk daarbij aan:

  • digitale nieuwsbrieven;
  • mailings;
  • actiebrieven;
  • foldermateriaal.

Connect ontwerpt foldermateriaal voor de aangesloten kantoren, uiteraard met uw logo en look and feel!

Connect kan ook assistentie bieden bij het aanleveren van rapportages uit Anva en het management-informatiesysteem AMIS.