Wat kan Connect voor u betekenen?

Connect biedt u:

 • 15 jaar volmachtervaring;
 • Korte, informele lijnen;
 • Polisopmaak;
 • Snelle schadebehandeling;
 • Gratis gebruik hybride oplossing Anva CRM inclusief scanapplicatie;
 • Connect Extranet;
 • Back-office;
 • Marketing ondersteuning;
 • Centrale agentschappen.

Anva CRM

Bij Connect maken we gebruik van de solide en krachtige back-office applicatie van Anva aangevuld met de hybride oplossing Anva CRM, vooruitstrevende software waarin een klantgerichte aanpak centraal staat. Deze uiterst moderne CRM omgeving kunt u via internet altijd en overal benaderen.
Anva CRM is een geavanceerd CRM systeem, met praktische functionaliteiten als een handige workflow engine en geïntegreerde koppelingen met diverse advies (ondersteunende) software. Speciaal voor financiële dienstverleners zijn er koppelingen met adviespakketten op basis van FDN en HDN, zodat hypotheekproducten gemakkelijk verwerkt kunnen worden. Ook urenregistratie en abonnementenadministratie zijn integraal onderdeel van Anva CRM.
In Anva worden alle verzekeringsproducten vastgelegd, doen we de schadeadministratie en vindt de financiële afwikkeling plaats.

Connect Assuradeuren stelt zowel Anva CRM inclusief de scanapplicatie als onze front-office toepassing AWI Connect kosteloos beschikbaar aan de aangesloten kantoren. Voorwaarde is wel dat binnen 3 jaar een behoorlijke volmachtportefeuille bij Connect ondergebracht dient te worden.

Volmachtverzekeringen

Wij bieden de aangesloten kantoren een breed aanbod voor verzekeringen. Naast de 11 schadevolmachten heeft Connect haar eigen particuliere poolproducten en het Connect Bedrijven Pakket uiteraard met:

 • concurrerende premies
 • uitstekende voorwaarden
 • oplopende pakketkortingen

Met onze front-office applicatie kunt u snel en eenvoudig premievergelijkingen maken van onze volmacht-producten. U kunt ze vervolgens online offreren, aanvragen en muteren. Daarbij hoeft u geen mutatie- een aanvraagformulieren meer in te sturen. Binnen een pakket heeft de klant tevens een keuze uit meerdere verzekeraars. die hij gemakkelijk onderling kan vergelijken. 

Missie Connect Assuradeuren BV

Vanaf de start in 2002 werkt Connect Assuradeuren met een duidelijke missie. Connect is een onderneming met een coöperatief karakter die onafhankelijk is van verzekeraars. Wij zijn gericht op het versterken van de positie van de aangesloten assurantiekantoren in hun lokale markt door de advies- en servicefunctie van deze kantoren te ondersteunen met een adequate dienstverlening en op te volgen met een excellente kwaliteit van de verwerkingsprocessen (snel, efficiënt en gemakkelijk).
Connect werkt met moderne hulpmiddelen.

Visie van Connect Assuradeuren op de omgeving

Het vertrouwen in de verzekeringsbranche is in de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen, door o.a. de woekerpolisaffaire en programma’s als Radar. Ook de economische crisis heeft er mede toe geleid dat de financiële dienstverlening in de schijnwerpers staat bij zowel de politiek als consumentenorganisaties.

Vanuit de politiek, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast wordt het beloningsbeleid van het intermediair steeds stringenter vorm gegeven waardoor het inkomen van het intermediair, mede door de financieel-economische crisis, verder onder druk komt te staan. Ook de controledruk op verzekeraars, gevolmachtigden en intermediairs neemt toe. Dat moet er toe leiden dat het vertrouwen in de branche hersteld wordt. Hoewel het zwaartepunt van al deze maatregelen zich nu richt op de complexe financiële producten als hypotheken en levens- en inkomensverzekeringen, hebben deze ontwikkelingen ook gevolgen voor de schadeverzekeringsmarkt. Door samen te werken en de krachten te bundelen kan Connect al deze zaken het hoofd bieden.