Wat kan Connect voor u betekenen?

Connect biedt u:

 • 17 jaar volmachtervaring;
 • Korte, informele lijnen;
 • Polisopmaak;
 • Snelle schadebehandeling;
 • Gratis gebruik Anva inclusief scanapplicatie;
 • Gratis gebruik AWI Connect voor offreren, aanvragen en muteren;
 • Scienta voor onderlinge communicatie en als kennisbank;
 • Gratis gebruik hybride oplossing Anva CRM inclusief scanapplicatie;
 • Back-office diensten;
 • Marketing ondersteuning;
 • Centrale agentschappen.

Anva en AWI

Bij Connect maken we gebruik van de solide en krachtige back-office applicatie van Anva. In Anva worden alle verzekeringsproducten vastgelegd, doen we de schadeadministratie en vindt de financiële afwikkeling plaats.

Voor het offreren, aanvragen en muteren maken we gebruik van AWI Connect. Daarmee kunt u geheel digitaal offreren, aanvragen en muteren. En ook AWI Connect biedt een volledig inzicht in de portefeuille van uw relaties.

Connect Assuradeuren stelt zowel Anva inclusief de scanapplicatie als onze front-office toepassing AWI Connect kosteloos beschikbaar aan de aangesloten kantoren. Voorwaarde is wel dat binnen 3 jaar een behoorlijke volmachtportefeuille bij Connect ondergebracht dient te worden.

Met onze front-office applicatie kunt u snel en eenvoudig premievergelijkingen maken van onze volmacht-producten. U kunt ze vervolgens online offreren, aanvragen en muteren. Daarbij hoeft u geen mutatie- een aanvraagformulieren meer in te sturen. Binnen een pakket heeft de klant tevens een keuze uit meerdere verzekeraars. die hij gemakkelijk onderling kan vergelijken. 

 

Volmachtverzekeringen

Wij bieden de aangesloten kantoren een breed aanbod voor verzekeringen. Naast de 10 schadevolmachten heeft Connect haar eigen particuliere poolproducten en het Connect Bedrijven Pakket.
Uiteraard met:

 • concurrerende premies
 • uitstekende voorwaarden
 • oplopende pakketkortingen

Missie Connect Assuradeuren BV

Vanaf de start in 2002 werkt Connect Assuradeuren met een duidelijke missie. Connect is een onderneming met een coöperatief karakter die onafhankelijk is van verzekeraars. Wij zijn gericht op het versterken van de positie van de aangesloten assurantiekantoren in hun lokale markt door de advies- en servicefunctie van deze kantoren te ondersteunen met een adequate dienstverlening en op te volgen met een excellente kwaliteit van de verwerkingsprocessen (snel, efficiënt en gemakkelijk).
Connect werkt met moderne hulpmiddelen.

Visie van Connect Assuradeuren op de omgeving

Het vertrouwen in de verzekeringsbranche is in de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen, door o.a. de woekerpolisaffaire en programma’s als Radar. Ook de economische crisis heeft er mede toe geleid dat de financiële dienstverlening in de schijnwerpers staat bij zowel de politiek als consumentenorganisaties.

Vanuit de politiek, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast wordt het beloningsbeleid van het intermediair steeds stringenter vorm gegeven waardoor het inkomen van het intermediair, mede door de financieel-economische crisis, verder onder druk komt te staan. Ook de controledruk op verzekeraars, gevolmachtigden en intermediairs neemt toe. Dat moet er toe leiden dat het vertrouwen in de branche hersteld wordt. Hoewel het zwaartepunt van al deze maatregelen zich nu richt op de complexe financiële producten als hypotheken en levens- en inkomensverzekeringen, hebben deze ontwikkelingen ook gevolgen voor de schadeverzekeringsmarkt. Door samen te werken en de krachten te bundelen kan Connect al deze zaken het hoofd bieden.