Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

Heeft u een klacht? Laten we het samen oplossen!
Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Een klacht is voor ons ook een kans om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. 
Wij hebben een interne klachtenprocedure en Connect Assuradeuren is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Stuur de klacht naar:
Connect Assuradeuren BV, t.a.v. de Directie, Postbus 4108, 1620 HC  Hoorn.
Of per e-mail naar: info@connect-assuradeuren.nl.
Als wij uw klacht hebben ontvangen dan ontvangt u binnen 3 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. 

In principe ontvangt u binnen 14 werkdagen een eerste inhoudelijke reactie op uw klacht.
Als dat niet lukt dan sturen wij u binnen deze termijn een bericht dat de reactie langer op zich laat wachten met opgave van redenen voor het uitstel. 
Als er voor de afwikkeling van de klacht nadere informatie van u nodig is, dan vragen wij u schriftelijk om deze informatie aan te leveren. In dat geval wordt de reactietermijn verlengd met de termijn waarbinnen de aanvullende informatie door ons is ontvangen.

Wij doen er alles aan om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan kunt u de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U dient dat te doen binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van ons heeft gekregen.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag 
Tel: 070-3338999 
E-mail: info@kifid.nl

Het is ook mogelijk om met uw klacht naar de burgerrechter te stappen. Wanneer u daarvoor kiest, kunt u niet meer naar het Kifid.

Zie ook de consumenteninformatie Een financiële klacht.