Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

Verzekeringen is een kwestie van vertrouwen!
Vertrouwen is de basis voor een goede relatie. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude en dat moet harder worden aangepakt om verzekeringen betaalbaar te houden. Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dat willen wij natuurlijk voorkomen en daarom doen wij aan fraudebestrijding.

Onze definitie van fraude:
Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of in geval van levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft conform de polisvoorwaarden.

Voorbeelden:

 • het niet eerlijk verstrekken of achterhouden van relevante informatie aan de verzekeraar
 • het niet eerlijk beschrijven wat er is gebeurd bij schade
 • het veranderen van bedragen op aankoopnota’s die overlegd worden
 • meer claimen dan de werkelijk geleden schade
 • een afgewezen schade opnieuw opgeven met een ander verhaal

Fraude wordt opgespoord op de volgende manieren:

 • verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren
 • verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen die speciaal zijn ingericht om fraude te detecteren
 • de markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (FISH) dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt

U heeft hier voordeel van omdat wij met deze maatregelen het schade-afhandelingsproces versnellen van terechte schadeclaims en dat daarmee bieden wij u een hoger serviceniveau.

Maatregelen die wij treffen bij fraude als er sprake is van fraude:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – teruggevorderd
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt voor alle verzekeringen die bij Connect zijn ondergebracht
 • Uitsluiting van verzekeren in de toekomst
 • De verzekeraar plaatst uw naam op de interne incidentenlijst
 • Connect meldt fraude aan de Stichting CIS die het incidentenregister bijhoudt. Dit register wordt door alle verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.stichtingcis.nl
 • Er wordt aangifte gedaan bij de politie

Terugvorderen kosten bij fraude
Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van € 532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen wij als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten van €101,- in rekening brengen.