Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

Op de website van Connect Assuradeuren is het volgende van toepassing:

Kwaliteitsgarantie
Connect Assuradeuren heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan! Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd. Wij besteden alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de diensten die wij aanbieden. De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Connect Assuradeuren doet haar best om de informatie op deze website zo volledig, zo actueel en zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Desondanks kan Connect Assuradeuren de volledigheid, juistheid en foutloosheid van deze informatie niet garanderen. Evenmin kan Connect Assuradeuren een foutloze werking van deze website garanderen.
Connect Assuradeuren kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website, dan wel door storingen aan de website. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hyperlinks
Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Andersom kunnen websites van derden een hyperlink naar onze website bevatten.
Connect Assuradeuren is niet verantwoordelijk voor de inhoud, activiteiten en privacy aspecten van deze websites van derden waarnaar in links wordt verwezen of die verwijzen naar deze site. Connect Assuradeuren wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor de inhoud, activiteiten en privacyaspecten van deze websites uitdrukkelijk af.

Veiligheid
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen.

E-mails
Connect Assuradeuren geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten vanaf deze website tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Op door Connect Assuradeuren verzonden e-mails is onze e-maildisclaimer van toepassing die u hieronder vindt. Op uw verzekeringsovereenkomst zijn de geldende verzekeringsvoorwaarden, reglementen en protocollen van toepassing. Bij afwijking tussen gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor. Connect Assuradeuren behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

E-maildisclaimer
De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als dit bericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u het bericht te retourneren en daarna direct het bericht met eventuele bijlage(n) te vernietigen. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. De afzender sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.