Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

Heeft u schade?
Neem dan meteen contact op met uw verzekeringsadviseur. Die behartigt uw belangen en is
altijd uw eerste aanspreekpunt. 
Krijgt u geen contact? Dan kunt u contact opnemen met Connect Assuradeuren.
Telefoon voor schades: 0229 - 75 34 70  / schade@connect-assuradeuren.nl

U kunt uw schade op verschillende manieren bij ons melden;

Telefonisch via 0229-753470
Per e-mail : schade@connect-assuradeuren.nl.
Houd daarbij uw polisnummer en IBAN bij de hand.

Schades (behalve autoschades) kunt u melden door op de link hieronder te klikken.
Wij nemen uw schade zo spoedig mogelijk in behandeling.
Schade melden?  klik HIER.

Schade aan auto of motor waarbij een tegenpartij betrokken is?
Gebruik dan het Europees aanrijdingsformulier. Stuur dat ingevuld en ondertekend naar uw verzekeringsadviseur of naar ons.
Europees aanrijdingsformulier

Schade melden via de app van uw adviseur
U kunt schades ook veilig, snel en gemakkelijk melden via de app Appviseurs van uw verzekeringsadviseur.
Inloggegevens voor deze app kunt u aanvragen bij uw verzekeringsadviseur.

Contact met u loopt via uw verzekeringsadviseur
Wij hebben meestal niet rechtstreeks contact met u. De contacten laten wij verlopen via uw verzekeringsadviseur, behalve als u een Dorpspolis heeft afgesloten.

Schade gemeld en dan?

Beeldvorming
Wij proberen ons een goed beeld van uw situatie te vormen. Als het nodig is, nemen wij of uw verzekeringsadviseur contact met u op voor aanvullende informatie.
Lees meer over onze reactie termijnen.

Schadeherstel bij ingrijpende schade
Wij laten zo snel mogelijk weten of de schade verzekerd is.
Wij of uw verzekeringsadviseur maken dan meteen afspraken met u over het vervolg om uw schade te regelen. Bij een ingrijpende schade kunnen wij voorstellen om direct een reparateur bij u langs te sturen om u te helpen deze schade op te lossen.
Bij spoed zorgen wij er voor dat er binnen twee uur noodmaatregelen worden getroffen om verdere schade te voorkomen. Bij minder dringende zaken adviseren wij u over wat u alvast kunt doen.

Schadeherstel door een met ons samenwerkend herstelbedrijf
Als uw schade verzekerd is, overleggen wij met u hoe u de schade wilt laten herstellen.
Wij kunnen voor schade aan uw woonhuis of inboedel een herstelbedrijf uit ons eigen netwerk opdracht geven om uw schade te herstellen. Zij nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op om af te spreken wanneer zij bij u aan de slag kunnen. Wij regelen de betaling rechtstreeks met het herstelbedrijf. Een eventueel eigen risico houden wij dan gelijk in op de uitkering aan het herstelbedrijf. Het herstelbedrijf brengt in zo'n geval het eigen risico bij u in rekening.

Herstelbedrijven ruit- en autoschade
Voor autoschade werken wij samen met ABS Autoherstel en met de ASN Groep.
Voor ruitschade hebben wij afspraken gemaakt met Carglass en Autotaalglas.
U kunt online een afspraak maken voor reparatie door op het betreffende logo onderaan deze pagina te klikken.

Wat zijn de voordelen van herstel van autoschade door een met ons samenwerkend autoherstelbedrijf?

  • U heeft geen eigen risico of een lager eigen risico bij herstel door een aangesloten herstelbedrijf;
  • Vervangend vervoer wordt 100% vergoed;
  • Uw schade wordt snel en vakkundig hersteld;
  • U heeft garantie op de herstelde schade;
  • De reparatiekosten worden door ons rechtstreeks aan het schadeherstelbedrijf betaald.

Schade zelf (laten) herstellen
In overleg met uw verzekeringsadviseur kunt er ook voor kiezen om de schade zelf te (laten) herstellen. Wij bepalen de omvang van de schade op basis van uw melding. Soms kan dat aan de hand van bijvoorbeeld foto’s of facturen. Of een schade-expert neemt ter plekke de schade op. Zijn de facturen correct? Dan betalen wij de schadevergoeding op basis van de facturen. Als er sprake is van een eigen risico, dan houden wij dit in op de uitkering. Het kan voorkomen dat u een voorschotbetaling nodig heeft. Neemt u daarvoor contact op met uw verzekeringsadviseur.

Schade-expert en contra-expert
Als wij een schade-expert inschakelen om de schade te beoordelen, dan zorgen we ervoor dat die snel contact met u opneemt. Wij werken alleen met onafhankelijke experts. De experts zijn dus niet bij ons in dienst. De onafhankelijke expert stelt alleen het schadebedrag vast. De expert doet geen uitspraak over of u verzekerd bent voor de schade.
U kunt zelf ook een deskundige inschakelen om het schadebedrag vast te stellen. U kunt dit meteen aangeven als u de schade meldt of als u met de door ons ingeschakelde expert heeft gesproken. De expert die u zelf inschakelt, wordt ook wel contra-expert genoemd. Beide experts gaan daarna aan de slag om de schade vast te stellen. Verschillen de experts van mening? Dan kunnen ze samen een derde expert inschakelen. De derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag. Dit schadebedrag ligt altijd binnen de bedragen die de expert en de contra-expert hebben vastgesteld. 

Wie betaalt de kosten van de contra-expert?
In veel gevallen worden de expertisekosten van inschakeling van een contra-expert door ons vergoed tot het bedrag aan expertisekosten van onze eigen expert. Indien de expertisekosten van een contra-expert meer bedragen dan de expertisekosten van onze eigen expert, zal het meerdere bedrag worden getoetst aan de redelijkheid. Bij deze redelijkheid kijken we naar 2 zaken:

  • Is het noodzakelijk om een contra-expert in te schakelen? Dit is bijvoorbeeld nog maar de vraag bij kleine en eenvoudige schades.
  • Is de hoogte van de expertisekosten die de contra-expert in rekening brengt redelijk?

Wilt u zeker weten of in uw geval de expertisekosten van de contra-expert worden vergoed? Neem dan eerst even contact met ons op hierover.

Gedragscode
Elke expert moet zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties houden. Dus graag eerst even met ons overleggen. Dan weet u wie u als contra-expert kunt inschakelen.

Klanttevredenheidsonderzoek schadebehandeling
Wij horen graag hoe u de behandeling van de schade heeft ervaren. Op die manier kunnen we onze dienstverlening verbeteren. U ontvangt daarvoor van ons een e-mail met een  klanttevredenheidsonderzoek. Wij versturen dat ± 1 week nadat het schadedossier is afgesloten. Wij stellen het op prijs als u het klanttevredenheidsonderzoek voor ons invult. Op die manier kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Het rapportcijfer dat klanten onze dienstverlening geven, staat vermeld op deze website.

  
       

,

,