Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

Het Verbond van Verzekeraars heeft in het Protocol bij betalingsachterstanden afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met betalingsachterstanden. Connect Assuradeuren houdt zich aan dat protocol. Wat u van ons kunt verwachten in geval u de premie(s) niet kunt betalen, kunt u lezen in dit protocol.

Protocol-bij-betalingsachterstanden.pdf