Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

Wij hebben een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. Bekijk ze hier
Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Bel gerust.

Kan ik veilig in zee gaan met Connect Assuradeuren?

Connect Assuradeuren is een gevolmachtigd agent met volmachten van gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. 
Connect is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). De NVGA hanteert eigen kwaliteitsnormen.
Daarnaast dient de gevolmachtigd agent te voldoen aan de zware eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gesteld. En aan de extra voorwaarden en eisen van vakbekwaamheid, integriteit en transparantie die volmachtgevers stellen. Het is dus volledig veilig om met Connect Assuradeuren in zee te gaan.

Ik ben verzekerd bij een eigen verzekeringsadviseur. Wat is de relatie met Connect Assuradeuren?

Connect werkt samen met aangesloten verzekeringskantoren. Uw verzekeringsadviseur is daar waarschijnlijk één van. Deze adviseurs kunnen lid worden van de coöperatie Connect Assuradeuren. Dat biedt u ook voordelen. Connect behandelt, accepteert en verwerkt volledig zelfstandig aanvragen voor verzekeringen, dus zonder tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. Dat geldt ook voor de schadebehandeling. Korte lijnen dus veel sneller en efficiënter. Uw verzekeringsadviseur is in alle gevallen uw eerste aanspreekpunt.

Ik heb de premie te laat betaald waardoor ik (tijdelijk) niet verzekerd ben. Wanneer gaat de dekking weer in?

Een dag nadat Connect Assuradeuren uw betaling heeft ontvangen, wordt de dekking hersteld maar niet met terugwerkende kracht. U ontvangt een bevestiging als de dekking in kracht hersteld is.

Ik kan mijn premie(s) niet (op tijd) betalen, wat moet ik doen?

Neem in dat geval meteen contact met ons op, dan proberen wij met u een oplossing te vinden.
U kunt bellen naar 0229-783010 of mailen naar debiteuren@connect-assuradeuren.nl.
Het Verbond van Verzekeraars heeft afspraken gemaakt over hoe om te gaan met betalingsachterstanden. Die afspraken zijn vastgelegd in het protocol bij betalingsachterstanden. Wij houden ons aan dat protocol. Daarin kunt u meer lezen over wat u van ons kunt verwachten.

Kan ik mij bedenken na het afsluiten van een verzekering?

Nadat u een verzekering heeft afgesloten, heeft u 14 dagen bedenktijd. Als u binnen deze termijn besluit om de verzekering toch te beëindigen, laat dat dan zo spoedig mogelijk én binnen deze termijn weten aan uw verzekeringsadviseur. 

Wat doet Connect Assuradeuren met mijn gegevens?

Wij gaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Voor uitgebreide informatie hierover kunt u ons privacystatement raadplegen.

Waarom moet ik assurantiebelasting betalen?

Assurantiebelasting is door de overheid verplicht gesteld voor alle schadeverzekeringen. U betaalt belasting over uw verzekering(en) en wel een percentage van de premie en de eventuele servicebijdrage, momenteel is dat 21%. De assurantiebelasting die u aan Connect betaalt, moeten wij weer afdragen aan de Belastingdienst. 

Is de WOZ-waarde hetzelfde als de herbouwwaarde van mijn woning?

Nee, de WOZ-waarde van een woning is niet hetzelfde als de herbouwwaarde. De WOZ-waarde van uw woning is de geschatte marktwaarde die de woning heeft als u deze nu zou verkopen. Hierbij wordt ook gekeken naar de hoeveelheid grond en bijvoorbeeld de locatie.
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te kunnen bouwen, op dezelfde plek en op dezelfde manier. De locatie en de grond worden in de herbouwwaarde niet meegenomen. Hierdoor is de herbouwwaarde van uw woning vaak lager dan de WOZ-waarde.

Kan ik een beroep doen op het Waarborgfonds?

Dat kan als u in Nederland door een motorrijtuig schade heeft geleden en de bestuurder aansprakelijk is voor de ontstane schade in het geval dat het motorrijtuig:

A.  onbekend is gebleven
B.  wel bekend is, maar niet verzekerd is
C.  wel bekend is, maar gestolen is
D.  wel verzekerd is, maar de verzekeraar failliet is
E.  is vrijgesteld van verzekeringsplicht

De schade moet dus altijd zijn veroorzaakt door een motorrijtuig. Zoals bijv. een auto, motor of brommer. Schade op een andere wijze ontstaan, bijvoorbeeld door vandalisme, vuurwerk, brandstichting, natuurgeweld of een poging tot diefstal kan het Waarborgfonds helaas niet vergoeden.

Wat voor schade vergoedt het Waarborgfonds?
Het maakt niet uit om wat voor soort schade het gaat. Het kan gaan om materiële schade aan uw fiets of auto, tuinhek of woninggevel, maar ook om letselschade.

Voor schade veroorzaakt door een onbekend motorrijtuig geldt een eigen risico van € 250.

Wat is het beloningsbeleid van Connect Assuradeuren?

Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van de verzekeraars en financiële instellingen waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, dan informeren wij u daarover steeds vooraf.

Hoe worden onze medewerkers beloond?
In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. Onze medewerkers ontvangen uitsluitend een vast salaris. De hoogte van de beloning van onze medewerkers (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële producten die zij adviseren. Een eventuele verhoging van het salaris is evenmin afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde producten.